شرایط و مقررات استفاده از NikiTv

شما در حالِ مطالعۀ شرایط و مقررات استفاده از NikiTv («شرایط استفاده») هستید.

1- NikiTv یک بلاگ شخصی انتشار محتوا (Personal Blog) است.

2- استفادۀ شما از NikiTv به‌منزلۀ پذیرشِ کاملِ «شرایط استفاده» است.

3- امکانِ تغییر در جزئیات یا کلیات «شرایط استفاده از NikiTv» وجود دارد. تغییرات در بسترِ زمان، به‌دلیلِ اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده یا به‌منظورِ بهبودِ کیفیت ارائه خدمات اعمال می‌شوند


قوانین

1- حقوق معنوی و مادیِ نوشتۀ شما در NikiTv، متعلق به شماست. با این حال، با انتشار نوشته های خود در NikiTv، به NikiTv اجازه نشر نوشته های خود را می دهید.

2- نقلِ مطالبِ دیگران از سوی کاربران، بدونِ ذکرِ منبع ممنوع است. در صورتِ اعتراضِ صاحبِ اصلیِ نوشته (منبعِ اصلی) NikiTv می‌تواند مطلبِ منتشرشده را حذف کند.

3- مسئولیت حقوقی مطالب هر کاربر بر عهدۀ خود او است و NikiTv به‌عنوان یک بستر نشر محتوا، هیچ دخالتی در نوشتۀ کاربرانش ندارد.

4- مسئولیت محتوایی که منتشر می‌کنید بر عهده‌ی شماست. بدین معنا که شما متوجه کلیه‌ی عواقب ناشی از آن، شامل اعتماد دیگران به صحت محتوا، مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری و سایر مسائل و حقوق قانونی هستید.

5- انتشار مطالب مجرمانه در NikiTv ممنوع است. کلیۀ مسوولیت‌های مربوط به انتشارِ مطالبِ مجرمانه در NikiTv برعهدۀ کاربر است. NikiTv به محض اطلاع از انتشار مطالب مجرمانه، نسبت به حذف آنها اقدام خواهد کرد.

6- شرایط استفاده از مقالات موجود در NikiTv بر عهده خود خواننده می باشد و NikiTv در قبال استفاده نادرست و غلط و یا منجر به ضرر و زیان مسئولیتی را نمی پذیرد.